MUNCITOR DETASAT SI LEGISLATIE

TRAVAILLEUR DETACHAT, DEFINIȚIE

Directiva europeană privind detașarea lucrătorilor (1996) definește lucrătorul detașat ca fiind „oricare lucrător care, pe o perioadă limitată, își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat membru diferit de statul pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea în mod obișnuit”

Textul prevede mai multe cazuri de muncă „transnațională:

 • Prestarea de servicii: activitate industrială, comercială, artizanală, liberală sau agricolă.
 • Mobilitate în cadrul grupului: punerea la dispoziție a personalului între întreprinderi ale aceluiași grup pentru o misiune sau o formare.
 • Punerea la dispoziție de lucrători temporari: o întreprindere de muncă temporară poate detașa salariați către o întreprindere din Franța pentru misiuni punctuale.
 • Operații pentru cont propriu (auto-prestare): o întreprindere stabilită în străinătate poate detașa temporar salariați în Franța pentru misiuni punctuale.
 • Activitățile de transport rutier terestru sunt reglementate de normele privind detașarea. Cu toate acestea, se aplică anumite măsuri specifice în acest sector de activitate (certificat de detașare obligatoriu).

e-detasareatVA REPREZINTĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.

Un serviciu online care permite companiilor să-și gestioneze personalul detașat în Uniunea Europeană.

ACTIVITĂȚILE NOASTRE ÎN CADRUL OBLIGAȚIEI DE VIGILIE

Condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați trebuie să respecte legislația țării gazdă:

 • Condițiile de muncă trebuie să fie aceleași ca și pentru ceilalți salariați nedetașați: salariu minim (dacă există), durata concediilor plătite, perioadele maxime de lucru, condiții de siguranță, etc.
 • Contribuțiile sociale patronale sunt datorate în țările de origine ale lucrătorului detașat.
 • Remunerația trebuie să includă majorările legate de plata orelor suplimentare.
 • Cheltuielile de cazare sunt suportate de către angajator.
 • Germania
 • Austria
 • Danemarca
 • Finlanda
 • Franța
 • Irlanda
 • Italia
 • Letonia
 • Malta
 • Țările de Jos
 • Polonia
 • Slovacia
 • Regatul Unit
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Cipru
 • Croația
 • Spania
 • Estonia
 • Grecia
 • Ungaria
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Portugalia
 • Cehia
 • România
 • Slovenia
 • Suedia